Dạy con học siêu trí nhớ cùng kỷ lục gia – 299.000 VNĐ

Mục tiêu khóa học

✔️ Tính nhẩm nhanh chóng.

✔️ Các con sẽ thuộc bài ngay tại lớp.

✔️ Siêu trí nhớ ghi nhớ 100 từ vựng tiếng anh mỗi ngày một cách dễ dàng.

✔️ Khai thác hết tất cả những tiềm năng của não bộ các con.

Tham khảo Video giới thiệu

 

Giá tham khảo:  299.000 VNĐ