TECHCOMBANK eKYC- Mở tài khoản không cần đi đến ngân hàng

Áp dụng cho khách hàng

Tất cả các khách hàng đang cư trú trong lãnh thổ Việt Nam, có CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm mở tài khoản thanh toán Techcombank, và
Với phương thức định danh điện tử eKYC: Áp dụng cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên;