Tổng hợp kiến thức Tiếng Anh cho trẻ từ 7-9 tuổi – 299.000 vnđ

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm 23 bài giảng và thời lượng học là 05 giờ 45 phút.

Khóa học “Tổng hợp kiến thức tiếng Anh dành cho trẻ 7-9 tuổi” dành

cho học sinh tiểu học đặc biệt là học sinh lớp 3 chưa nắm vững kiến

thức tiếng Anh chương trình tại trường học.

Giá tham khảo: 299.000 VNĐ